Energiemonitoring is een must voor elk bedrijf

De hartslagmeter van uw energieverbruik

Wie op een gezonde manier het maximale uit zijn lichaam wil halen, sport met een hartslagmeter. Een bedrijf dat op een duurzame manier een maximaal energierendement wil halen, doet aan energiemonitoring.

Een energiemonitoringsysteem vertelt u immers niet alleen hoe het nu met uw energieverbruik is gesteld, maar wijst u ook de weg naar het verhogen van uw energieprestaties. Net zoals een hartslagmeter is het een must voor bedrijven die topprestaties willen leveren.

Daarnaast kan u beroep doen op een topcoach: Encon. De jarenlange nationale en internationale expertise van Encon helpt u om continuïteit te bereiken in uw topprestaties.

Gericht leren wat beter kan

Weinig mensen en bedrijven staan echt stil bij hun energieverbruik. Ze betalen simpelweg de facturen die binnenkomen. Maar zelfs wie nadenkt over zijn verbruik, zit met de vraag wat voor hem een normaal, realistisch verbruik is.

Een energiemonitoringsysteem geeft u het kader om gericht te achterhalen waar u kan verbeteren. Vanuit Encon en Enconnect benaderen we uw bedrijf op verschillende manieren:

Compliance & Sustainability: verplichtend voor de overheid of andere zaken

 • Meetpunten in het kader van EER
 • Meetpunten voor EBO
 • Meetpunten voor emissierechten
 • Meetpunten in kader van ISO 50001
 • Conform “Non-Financial Reporting” opgelegd door de EU
 • Opvolging CO2-uitstoot
 • Opvolgen sensibiliseringscampagnes
 • Meetpunten in compliance met bedrijfseisen (vb. campagnes: Zero Energy)
 • Opvolging van de productie van hernieuwbare energie
 • Meting van het totale elektriciteits- of gasverbruik om zo de 'delta' met vorige jaren te bekijken
 • Opvolgen van programma’s rond duurzaam ondernemen

 
 
Kost-efficiency: meetpunten van waaruit we een relevante terugverdientijd verwachten (en dus besparingspotentieel)

 • Meetpunten voor prestatieborging
 • Meetpunten voor persluchtlekken op te volgen
 • Meetpunten voor nullastverliezen op te volgen
 • Meetpunten in het kader van optimalisatie specifiek energieverbruik
 • Meetpunten in het kader van ENO, prestatieopvolging
 • Cos phi opvolging
 • Kwartuurpiek opvolging
 • Opmaak energiebalans:
  • Significante verbruikers
  • Zicht op proces
  • Zicht op utilities

 
Sustainability:

 • Meetpunten die we instellen om een goede segmentatie te bepalen
 • Opvolging van hernieuwbare energie, als productiemeter, maar niet prestatiemeter

 
Facturatie/administratie

Meetpunten voor factuurcontrole

 • Meetpunten voor het doorrekenen van kosten naar derden
 • Meetpunten voor financiële segmenteringen te bepalen
 • Opvolging van parameters die een nadelige invloed kunnen hebben op de energiefactuur, zoals maximale vermogen en cosinus phi
 • Nullastverliezen

U kiest voor één van de beste software-pakketten in de markt om uw energie te monitoren. Of u nu een groeiende KMO bent, dan wel een internationaal bedrijf. Er is voor ieder een basispakket dat we samen invullen op maat van uw bedrijf.

Cijfers uit de praktijk

Europees onderzoek toont aan dat bedrijven om uiteenlopende redenen investeren in energiemonitoring. De voornaamste zijn:

Energie besparen
Behalen energiedoelstellingen
Financiële opvolging
Carbon data & energierapportering

 

Onderzoek van de Nederlandse overheid (Senternovem) geeft een goed idee van de besparingen die energiemonitoring u oplevert:

 • De continue analyse leidt tot een onmiddellijke besparing  van 4 tot 8%
 • Correctieve acties zorgen voor een besparing van 8 tot 15%

Jarenlange binnen- en buitenlandse ervaring leert Encon, het energiestudiebureau achter Enconnect, dat investeringen die op basis van dergelijke monitoring gebeuren, een terugverdientijd hebben van minder dan twee jaar.

Volgens Europees onderzoek zijn de voornaamste business drivers voor investeringen in energiemonitoring:

 • Kostenbesparing: 67%
 • Opvolgen van energiedoelstellingen: 40%
 • Financiële opvolging van energieverbruik: 33%
 • CO2 opvolging & carbon data management: 27%
 • Rapporteringen op energie mogelijk maken: 27%